SSK Vacancies 2022 Apply

SSK Vacancies 2022 Apply Here

Are you interested in SSK jobs? And if you are, have you gone through the recent recruitment notices and their respective whereabouts? If not, you must check it immediately. This entire article will tell you about one such recent recruitment notice, namely SSK Vacancies circular 2022 ZA Government Jobs seekers, Download SSK Application form, Desirous candidates can apply for Current Vacancies in South Africa according to their academic capabilities.

SSK Vacancies 2022 Apply Here @www.ssk.co.za You can apply now for Interne Ouditeur at SSK Careers Portal

Kindly read it up to know all the details of the mentioned job post.

SSK Vacancies 2022: Detailed Notification

The name of the authority by which this recruitment of Interne Ouditeur is being conducted is SSK Recruitment Portal for which many vacancies have been out. The total number of vacancies have not been out yet still if you are interested enough, you can check upon it.
Candidates who are of interest are requested to apply for this position whenever the forms will be out and before the final date by visiting the organization’s official website. www.ssk.co.za

Candidates are advised to first download the official notification from the official website and then read off all the necessary instructions related to the vacancy.

SSK Vacancies: Important Dates for Vacancy

Many vacancies have been released for this post but might change here and there with further notifications to be issued shortly.

SSK Vacancies: Eligibility Criteria

Every job notification is released with some eligibility criteria which include some of the rules to be followed by the candidate before deciding to apply for it otherwise they might not be able to do so.

Thus, the eligibility criteria for this post follows:

SSK Careers 2022 Summary:

Name of the Organization SSK Vacancies Recruitment Portal
Name of the Post Interne Ouditeur
Last Date to Apply As Per SSK Organization Required
Qualification Relevant Qualification
Location Jobs in Western Cape
Salary R 86 019 per year
Mode of Application Online
Official Website
www.ssk.co.za

So, we have mentioned all the available details issued on the official website regarding SSK Recruitment such as the number of available posts, age limit, educational qualification required, and mode of application. For further information, do keep a check on the official website.

With the hope that you have got a clearance about the notice, submit your form in time.

How to Apply for the SSK Vacancies ?

As already mentioned above, the starting has not been mentioned yet but the closing date for filling in the application form for SSK Recruitment 2022 has been declared. But still you are advised to keep visiting the official website for further updates.

Always fill the form carefully in order to avoid any mistake.

 • Interested candidates need to visit the concerned website at www.ssk.co.za
 • Following that, search for the recruitment section and you will find the SSK Recruitment 2022.
 • After that, click on it and select the link to apply online.
 • Before filling it up, be ready with all of the required documents, scanned passport size photo and scanned signature to be needed to complete the application form.
 • Now, fill out the application form mentioning all the required details. Be careful to fill correctly. Double-check after filling it.
 • After checking it again, click on submit and your final submission of the form will be done.
 • After the submission, make sure to download the form and keep copies of it, in case they are needed for further purposes.

Note: If application process goes offline, then you are requested to send the application form to the concerned organization.

SSK Careers Jobs 2022 Description

Interne Ouditeur

Die suksesvolle kandidaat sal aan die Interne Oudit Bestuurder rapporteer en oor ‘n toepaslike naskoolse kwalifikasie met ten minste 5 jaar toepaslike ondervinding en goeie interpersoonlike vaardighede beskik, goed kan prioritiseer en akkuraat onder druk kan werk. ‘n Geldige Kode B bestuurderslisensie is ‘n vereiste.

Die suksesvolle kandidaat sal betrokke wees by die Interne Oudit funksie van SSK wat o.a. insluit:

 • Kontrole en oudit van bedryfsprosedures
 • Beplanning en uitvoering van ondersoeke , met verslaglewering oor bevindinge
 • Formulering en kontrole oor implementering van gesonde praktyk
 • Skakeling met onderskeie afdelings, bestuur en ouditkomitee, asook eksterne ouditeure
 • Hulpverlening met die deurvoer van die SSK strategiese ouditplan
 • Deurlopende risiko identifisering en aanpassings aan SSK risiko-plan

In ruil vir u prestasie in bg. vakature en bydrae tot SSK se sukses en groei bied ons ‘n mededingende alles-insluitende vergoedingspakket.

Aansoekvorms is beskikbaar op SSK se webblad by www.ssk.co.za of kan by hr@ssk.co.za aangevra word. Rig u aansoek, tesame met ‘n dekbrief en ‘n bondige CV, met vermelding van verwagte vergoeding, ‘n kontaknommer asook ten minste drie kontakbare referente, aan: Die Menslike Hulpbron Bestuurder om ons te bereik nie later as Vrydag 16 Desember 2022. U kan u aansoek e-pos aan alwyn.burger@ssk.co.za.

Neem kennis dat, indien u geen terugvoering van die adverteerder binne een maand na sluitingsdatum ontvang het nie, u kan aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was. SSK is ‘n gelyke geleentheid- werkgewer.

Apply Here

Frequently Asked Questions Related To SSK Vacancies “

 1. How many vacancies are available for this post?

Ans. Till now, the number of vacancies is not cleared so you are advised to keep a check on the official website.

 1. When is the final date to fill out the application form?

Ans. The final date of applying for the post.

Internationaljobs2.com

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *